Diablo® III

928126 Lifetime Kills
40555 Elite Kills
146 Paragon Level

Time Played by Class

Barb
Cru
DH
Monk
WD
Wiz

Last updated on Mar 4, 2015 10:40 PM PST

Sachi 2,522 Elite Kills 70 Sachi 1,145 Elite Kills 70 Alka 1,353 Elite Kills 70

Progression

Artisans

Blacksmith Level 2 (Normal) Level 12 (Hardcore)
Jeweler Level 1 (Normal) Level 12 (Hardcore)
Mystic Level (Normal) Level 12 (Hardcore)

Fallen Heroes

Kirito 01/22/13 60
Layfon 11/27/12 60
layton 09/23/12 58
Kirito 01/11/13 57
saeko 11/04/12 55
Inori 12/12/12 54
layfonalseif 11/02/12 53
Sachi 03/26/14 51
Kirito 02/28/14 51
meicchi 09/08/12 51