36

[TKKO] Majicebe [TKKO] Tako Knights

2940

0 / 120
10
Elite Blitz
Win a 1v1 Multiplayer Custom Game against an Elite A.I. opponent in under 5 minutes.
10
3v3 Mix vs Elite AI
Win a 3v3 Multiplayer Custom Game with Elite A.I. allies using all three races against Elite A.I opponents.
10
3v3 vs Elite AI Mix
Win a 3v3 Multiplayer Custom Game with Elite A.I. allies against all three races of Elite A.I opponents.