StarCraft® II

 
60

Korgoth

4450

Not Yet Ranked
Not Yet Ranked
Not Yet Ranked

Placement Matches

League Team Remaining
2v2 Korgoth - Graybane 3