StarCraft® II

 
105

[ODz] MOTHBALLS [ODz] OmegaDerp

2620

Silver 2v2 Random
Ursa Bravo Rank 98 0 Wins
Not Yet Ranked
Not Yet Ranked