StarCraft® II

Match History

Map Type Outcome Date
+ Swarm Training Stage 2 Co-Op Win 12/25/2014
+ -Mafia- Custom Left 8/23/2013
+ Warships Custom Left 8/23/2013
+ Warships Custom Left 8/23/2013
+ -Mafia- Custom Left 8/23/2013
+ -Mafia- Custom Left 8/23/2013
+ -Mafia- Custom Loss 8/23/2013
+ -Mafia- Custom Loss 8/23/2013
+ -Mafia- Custom Left 8/23/2013
+ -Mafia- Custom Win 8/23/2013
+ -Mafia- Custom Left 8/23/2013
+ Risk Legacy Custom Left 8/22/2013
+ -Mafia- Custom Left 8/22/2013
+ -Mafia- Custom Loss 8/22/2013
+ -Mafia- Custom Left 8/22/2013
+ Atlantica Unlimited Custom Win 8/19/2013
+ Shadow Reactor Co-Op Loss 8/19/2013
+ StarJeweled Custom Loss 8/19/2013
+ Newkirk Precinct TE 1v1 Win 8/19/2013
+ Derelict Watcher TE (2.0.8 Balance v1.1) Custom Loss 7/10/2013
+ Magma Core 2v2 Win 5/21/2013
+ Desolate Stronghold 2v2 Win 5/21/2013
+ Lunar Colony V 2v2 Win 5/21/2013
+ StarJeweled Custom Win 5/21/2013
+ Bel'Shir Vestige LE Co-Op Win 3/19/2013