Name THAT SUPERHERO!!!!

100 Draenei Priest
18045
###################################WfLfftjK######################
################################. ;W#################
############################### .,iif###############
############################## :;tiii##############
# # . ## # ## .### #### .:tjt;;;#############
#W# # ### #### .## ## #####: ijjjti;i############
############################# .ttjjjti;i###########
############################# .,tjjjjti;i###########
############################; :;jjjjjjtttt##########
############################ .:,jjjfjjjjt;##########
############################ .ijjjjjjjjt##########
###########################f ..:tjffjjt##########
########################### ...::,ffjjt##########
##########################K .:.::,;,fjL##########
##########################j ...::::,i,.tE##########
##################G####### ..:::,,i;;:###########
################### :i### ::,:,,;;;, ###########
###################E ,:,;. ..:,::,;,,: ###########
##################### .,,;i;tti;,:... :,,,,;;,,: ###########
######################t ,,;;;titjjttttjji;;:,;,: ###########
####################### ;;;;iitttjjjjjjjftt;, ###########
#######################: ,it,iiittjjjjffffffff: ###########
#######################G :tfjfijttjjjjfffffffjjf ###########
######################## ,tfffLGLjtjjjjffffffffLf:###########
######################## ,ffi .jjfffffffLLLffD#########
######################## ,LDDEi itfffffLLLffjjK#######
######################,j, ftifGi:,ffL :jLLLffffffE#####
######################,;j ::;i. .::..j .,:,;iGE####
######################,;j Lj;:.,j :f; ############
######################:fj .jttjGfD::Lff . ... :############
######################:it fLjttLj,fGL,f;;ti;it############
######################;,j: . ..,iLG; ,DLLDDEDG:iW############
######################;i,t it,tjfG; :LLGfDEELjt#############
######################;iti. .ffDffLi :fLLjtttifi#############
######################DjLtj. .jLLLff. . .fLjf;iiLft#############
###################### jjtjf, :tLfLGf. :fGjLGfLLtG#############
##################### tijfLGfifjfGj tGEjLGGfjj##############
###################W iijffLGGGGLGtfjGDDjLfLLLfjt##############
##################L :ijfLGGGDDDLDGGLGEKKjLLLfjE##############
##########t::f#### ijfLGGGDGLGGGLGGDDEEKEEEK###############
#######; . ijfLLGGDGGLLLGEEEKKEKKKED###############
###### ,tfLLGGGLGGLDEEEEKKKEKEKD###############
##### tjfLGGGGfffLfEKKKKKKKKE################
###W . ttjLLGGGGGfjjLGGDKEKKEE################
### .. tjLLGGGGGGDEEKKKKEEKKK################
##j :. .tfLLDGGLLGGGDEKKEEKD#################
## .: ,tfLGGGGGGDDGDEKEEE##################
#G :. ;jfLGEDDDKEEEEKKKi.E################
# :: :tfGGEDEKKKKKEE;,:. G##############
, .:: ;tfLDDDEKKKKDL::::. W############
Reply Quote
100 Draenei Priest
18045
No no no no NO NO NO

*sniff*

I'm just not very good at ascii art copy paste it seems .... go-ahead guess anyway have some fun with it.

*sulk*
Reply Quote
90 Night Elf Death Knight
12900
is it a a humminide?
Reply Quote
100 Draenei Priest
18045
Yes, it's a humanoid.
Reply Quote
90 Blood Elf Paladin
12985
Batman?
Reply Quote
98 Draenei Hunter
16590
A tauren rogue - you can't see it but it will still !@#$ you up.
Reply Quote
90 Dwarf Monk
15990
I believe this one is also Missingno.
Reply Quote
100 Draenei Priest
18045
In a way it does resemble a pregnant Draenei ....... just sayin :/
Reply Quote
90 Undead Death Knight
6290
.M
.:AMMO:
.:AMMMMMHIIIHMMM.
.... .AMMMMMMMMMMMHHHMHHMMMML:AMF"
.:MMMMMLAMMMMMMMHMMMMMMHHIHHIIIHMMMML.
"WMMMMMMMMMMMMMMMMMMH:::::HMMMMMMHII:.
.AMMMMMMMHHHMMMMMMMMMMHHHHHMMMMMMMMMAMMMHHHHL.
.MMMMMMMMMMHHMMMMMMMMHHHHMMMMMMMMMMMMMHTWMHHHHHML
.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHMHMMHHHHIII:::HMHHHHMM.
.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHMHHHHHHIIIIIIIIHMHHHHHM.
MMMMMMMMMMMMMMMMMHHMMHHHHHIIIHHH::IIHHII:::::IHHHHHHHL
"MMMMMMMMMMMMMMMMHIIIHMMMMHHIIHHLI::IIHHHHIIIHHHHHHHHML
.MMMMMMMMMMMMMM"WMMMHHHMMMMMMMMMMMLHHHMMMMMMHHHHHHHHHHH
.MMMMMMMMMMMWWMW""YYHMMMMMMMMMMMMF""HMMMMMMMMMHHHHHHHH.
.MMMMMMMMMM W" V W"WMMMMMHHHHHHHHHH
"MMMMMMMMMM". "WHHHMH"HHHHHHL
MMMMMMMMMMF . IHHHHH.
MMMMMMMMMM . . HHHHHHH
MMMMMMMMMF. . . . HHHHHHH.
MMMMMMMMM . ,AWMMMMML. .. . . HHHHHHH.
:MMMMMMMMM". . F"' 'WM:. ,::HMMA, . . HHHHMMM
:MMMMMMMMF. . ." WH.. AMM"' " . . HHHMMMM
MMMMMMMM . . ,;AAAHHWL".. .:' HHHHHHH
MMMMMMM:. . . -MK"OTO L :I.. ...:HMA-. "HHHHHH
,:IIIILTMMMMI::. L,,,,. ::I.. .. K"OTO"ML 'HHHHHH
LHT::LIIIIMMI::. . '""'.IHH:.. .. :.,,,, ' HMMMH: HLI'
ILTT::"IIITMII::. . .IIII. . '"""" ' MMMFT:::.
HML:::WMIINMHI:::.. . .:I. . . . . ' .M"'.....I.
"HWHINWI:.'.HHII::.. .HHI .II. . . . . :M.',, ..I:
"MLI"ML': :HHII::... MMHHL ::::: . :.. .'.'.'HHTML.II:
"MMLIHHWL:IHHII::....:I:" :MHHWHI:...:W,," '':::. ..' ":.HH:II:
"MMMHITIIHHH:::::IWF" """T99"' '"" '.':II:..'.'..' I'.HHIHI'
YMMHII:IHHHH:::IT.. . . ... . . ''THHI::.'.' .;H.""."H"
HHII:MHHI"::IWWL . . . . . HH"HHHIIHHH":HWWM"
""" MMHI::HY""ML, ... . .. :" :HIIIIIILTMH"
MMHI:.' 'HL,,,,,,,,..,,,......,:" . ''::HH "HWW
'MMH:.. . 'MMML,: """MM""""MMM" .'.IH'"MH"
"MMHL.. .. "MMMMMML,MM,HMMMF . .IHM"
"MMHHL .. "MMMMMMMMMMMM" . . '.IHF'
'MMMML .. "MMMMMMMM" . .'HMF
HHHMML. .'MMF"
IHHHHHMML. .'HMF"
HHHHHHITMML. .'IF..
"HHHHHHIITML,. ..:F...
'HHHHHHHHHMMWWWWWW::"......
HHHHHHHMMMMMMF"'........
HHHHHHHHHH............
HHHHHHHH...........
HHHHIII..........
HHIII..........
HII.........
"H........
......
Reply Quote
90 Undead Death Knight
6290
Looks like if you enclose your ASCII art in code blocks it will format better.
Reply Quote
90 Blood Elf Paladin
7275
bill nye?
Reply Quote
100 Draenei Priest
18045
I'll have to try that ... Hey, that looks like the MAD Magazine kid ....
Reply Quote
100 Human Paladin
17320
It looks like.........like.....a poorly drawn tower
Reply Quote

Please report any Code of Conduct violations, including:

Threats of violence. We take these seriously and will alert the proper authorities.

Posts containing personal information about other players. This includes physical addresses, e-mail addresses, phone numbers, and inappropriate photos and/or videos.

Harassing or discriminatory language. This will not be tolerated.

Forums Code of Conduct

Report Post # written by

Reason
Explain (256 characters max)
Submit Cancel

Reported!

[Close]