Receta: elixir de potenciación

  • Uso: Te enseña a hacer un elixir de potenciación.
  • Elixir de potenciación
    • Uso: Aumenta tu poder JcJ 27 p. durante 1 h. Elixir de batalla.
    • Requiere nivel 60
    • Precio de venta: 70