Garra Crepuscular enrollada

 • Buscador de bandas
 • Nvl. de objeto 384
 • Se liga al recogerlo
 • Único-equipado: Garra Crepuscular enrollada (1)
 • Miscelánea Dedo
 • +12 Fuerza
 • +24 Aguante
 • +6 índice de golpe crítico
 • +11 a tu índice de maestría
  • Ranura prismática
  • Bono de ranura: +2 fuerza