Anillo de corazón duro

 • Buscador de bandas
 • Nvl. de objeto 384
 • Se liga al recogerlo
 • Miscelánea Dedo
 • +220 Fuerza
 • +360 Aguante
 • +138 índice de parada
 • +157 a tu índice de maestría
  • Ranura Azul
  • Bono de ranura: +10 maestría