Anillo de corazón duro

 • Buscador de bandas
 • Nvl. de objeto 384
 • Se liga al recogerlo
 • Único-equipado: Anillo de corazón duro (1)
 • Miscelánea Dedo
 • +12 Fuerza
 • +24 Aguante
 • +8 índice de parada
 • +9 a tu índice de maestría
  • Ranura prismática
  • Bono de ranura: +2 maestría