Sello de precisión de Gladiador malévolo

  • Temporada 13
  • Nvl. de objeto 476
  • Se liga al recogerlo
  • Único-equipado
  • Miscelánea Dedo
  • +23 Fuerza
  • +36 Aguante
  • +16 índice de golpe crítico
  • +13 a tu índice de maestría
  • +12 de poder JcJ