Carga de rector erudito

  • Nvl. de objeto 463
  • Se liga a la cuenta de Battle.net
  • Bastón A dos manos
  • Velocidad 3.60 193 - 262 Daño
  • (63.19 daño por segundo)
  • +231 Intelecto
  • +48 Aguante
  • +32 índice de golpe crítico