Carga de rector erudito

  • Nvl. de objeto 463
  • Se liga a la cuenta de Battle.net
  • Bastón A dos manos
  • Velocidad 2.90 146 - 220 Daño
  • (63.10 daño por segundo)
  • +39 Intelecto
  • +48 Aguante
  • +32 índice de golpe crítico
  • +202 al poder de ataque.