Carga de rector erudito

  • Nvl. de objeto 463
  • Se liga a la cuenta de Battle.net
  • Bastón A dos manos
  • Velocidad 3.60 96 - 131 Daño
  • (31.53 daño por segundo)
  • +227 Intelecto
  • +53 Aguante
  • +32 índice de golpe crítico