Zerat, espada magna de alma ígnea de Malakk

 • Buscador de bandas
 • Nvl. de objeto 502
 • Se liga al recogerlo
 • Espada A dos manos
 • Velocidad 3.60 13,608 - 20,413 Daño
 • (4,725 daño por segundo)
 • +1214 Fuerza
 • +1941 Aguante
 • +908 índice de golpe
 • +659 índice de golpe crítico
  • Ranura Azul
  • Bono de ranura: +60 fuerza
  • Durabilidad 120 / 120
  • Requiere nivel 90
  • Precio de venta: 56 85 31