สร้างบัญชี

สร้างบัญชี

เริ่มการผจญภัยด้วยบัญชี Blizzard

  • ความยาวอยู่ระหว่าง 8-16 ตัวอักษร
  • มีตัวอักษรอย่างน้อยหนึ่งตัว
  • ต้องมีตัวอักษรอย่างน้อยหนึ่งตัว
  • ประกอบด้วยตัวอักษร (A-Z) ตัวเลข (0-9) หรือเครื่องหมายวรรคตอนเท่านั้น
  • รหัสผ่านต้องไม่เหมือนชื่อบัญชีของคุณ
  • ไม่สามารถใช้อักขระเดียวกันมากกว่า 4 ครั้งได้
มีบัญชีอยู่แล้วใช่ไหม?

การคลิก “ สร้างบัญชีผู้เล่นฟรี ” ถือเป็นการยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ Blizzard และ นโยบายความเป็นส่วนตัว