(A) TheUnforOHGODBEES 8/12 T14 Need Healer!

Tichondrius
When I die, I want to have my corpse tossed out of an airplane and loaded with enough dynamite to vaporize me above a crowded elementary school.
Sounds legit brah
Bump for 5/6
Unicorn giggles.
Bump for 6/6
Erectile dysfunction is a blight on the crotch of America.
Still looking for an upstanding gentleman (or madam) of the healing profession to help us pursue the goal of slaying pixel dragons in the desperate hope that we may acquire armaments and armor of an epic variety so as to boost our meager internet phallic meters.
Esouh ruoy ni,
Eb ot gnol I,
Moor yb moor,
yltneitap,
Ereht uoy rof tiaw ll'I,
Enots a ekil,
Ereht uoy rof tiaw ll'I,
Enola,
Enola.
Riats eht nopu dessap ew,
Nehw dna saw fo ekops ew,
Ereht t'nsaw I hguohtla,
Dneirf sih saw I dias eh,
Esirprus a sa emac hcihw,
Seye sih otni ekops I,
Enola deid ouy thguoht I,
Oga emit gnol gnol a,

Em ton, on ho,
Lortnoc tsol reven ew,
Ecaf ot ecaf rouy,
Dlrow eht dlos ohw nam eht htiw.
?Thignot emoh em ekat annog ouy, eraaaaaa,
?Thgilerif der taht ediseb nwod, hhhhhhha,
?Tuo gnah lla ti tel annog uoy , eraaaaaa,
Dnuor og dlrow 'nikcor eht ekam ouy, slrig demottob taf,
Deraef ev'I reveos'tahw,
Efil ot emoc sah,
Ffo thguof ev'I reveos'tahw dna,
Efil ym emaceb,

Yadyreve nehw tsuj,
Elims a htiw em teerg ot demees,
Dedaf evah stopsnus,
Emit gniod m'I won dna,
Emit gniod m'I won,
Niaga doolf eht otni,
Neht kcab saw ti pirt dlo emas,
Ekatsim gib a edam I os,
Yaw ym ecno ti ees ot yrt,

?Gnorw I ma,
?Emoh teg ot raf oot nur I evah,
Enog I evah,
?Enola ereh uoy tfel dna,
Nam a fo o-etteuohlis elttil a ees I,
?Ognadnaf eht od uoy lliw, ehcuomaracs, ehcuomaracs
Em gninethgirf yrev, yrev, gninthgil dna tlobrednuht,
Oelillag, oelillag, oelillag,
Oelillag, oelillag,
!ocifingam, oragif, oelillag,

Em sevol ydobon, yob roop a tsuj m'I,
Ylimaf roop a morf yob roop a tsuj s'eh,
Ytisortsnom siht morf efil sih mih eraps,
?Og em tel uoy lliw, og ysae emoc ysae,
!Og mih teL, !og uoy tel ton lliw eW !oN !hallimsiB,
!Og mih teL, !og uoy tel ton lliw eW !oN !hallimsiB,
!Og me teL, !og uoy tel ton lliw eW !oN !hallimsiB,
!reveN !og me teL, !og uoy tel ton lliW
!Og em teL !og uoy tel reveN,
!Ooo, !og em tel reveN,
!On, on, on, on, on, on, on,
!Og em teL, !aim ammaM, aim ammaM, aim ammaM hO,
!Em rof edisa tup lived a sah bubezleeB,
!Em rof,
!Em rof,
I bet you're still an awful guild.
We really are.
Emit ot emit morf lla uoy ees,
?Won era lla ew yawa raf woh egnarts os ti t'nsi,
?Remmus taht srebmemer ohw eno ylno eht I ma,
Devas saw ecalp a emit hcae yadyreve rebmemer I ho,
Edam ew taht cisum eht,
Yawa taht fo lla deirrac sah dniw eht,
Yad enog gnol,
Rewsna eht wonk I kniht I,
Nwod llef dlrow eht lla dna no delbmuts I,
Tnelis tnew yks eht lla dna,
Ylwols dna ssalg ekil dekcarc,
Dnuorg eht ot delbmut,
Drah kool uoy fi yas yeht,
Emoh kcab yaw ruoy dnif ll'uoy,
Dneirf a tuohtiw nrob,
Enola eid ot dnuob dna,

Ssenhgih ruoy fo gnikniht m'I,
Ssol eht nopu gnol gniyrc dna,
Dnuof ev'I,
Sunim dna sulp eht no dna,
Reve fo ecnahc orez,
Dnuora siht gninrut,
Bump because these qts are cute
Nac reven uoy raews I on, emoh og t'nac uoy,
Erehwon teg dna selim noillim a klaw nac uoy,
Kcab emac I smees ti dna og ot erehw on tog I,
Skcarc eht dna, seloh eht rof senil eht ni gnillif stuj,

Em swonk eno on, yeh,
Em sevas eno on,
Em setah ro sevol eno on,
Gnol oot rof yawa neeb ev'I,
Htuom s'dileye eht ni,
Eugnot siri eht no,
Tuo slwarc maercs a nehw,
Now sah raet eht ylno,
Now sah raet eht ylno,

(lanretni yrc) ?nwod nur retaw eht tel ohW,
(lanretni evil) ?yrd nur revir eht tel ohW,
(lanretni nrub) ?tuo nur retaw eht tel ohW,
(lanretni ied) ?dliw nur revir eht tel ohW,
(lanretni yrc) ?nwod nur retaw eht tel ohW,
?yrd nur revir eht tel ohW,

Join the Conversation

Return to Forum