Name THAT SUPERHERO!!!!

Baelgun
###################################WfLfftjK######################
################################. ;W#################
############################### .,iif###############
############################## :;tiii##############
# # . ## # ## .### #### .:tjt;;;#############
#W# # ### #### .## ## #####: ijjjti;i############
############################# .ttjjjti;i###########
############################# .,tjjjjti;i###########
############################; :;jjjjjjtttt##########
############################ .:,jjjfjjjjt;##########
############################ .ijjjjjjjjt##########
###########################f ..:tjffjjt##########
########################### ...::,ffjjt##########
##########################K .:.::,;,fjL##########
##########################j ...::::,i,.tE##########
##################G####### ..:::,,i;;:###########
################### :i### ::,:,,;;;, ###########
###################E ,:,;. ..:,::,;,,: ###########
##################### .,,;i;tti;,:... :,,,,;;,,: ###########
######################t ,,;;;titjjttttjji;;:,;,: ###########
####################### ;;;;iitttjjjjjjjftt;, ###########
#######################: ,it,iiittjjjjffffffff: ###########
#######################G :tfjfijttjjjjfffffffjjf ###########
######################## ,tfffLGLjtjjjjffffffffLf:###########
######################## ,ffi .jjfffffffLLLffD#########
######################## ,LDDEi itfffffLLLffjjK#######
######################,j, ftifGi:,ffL :jLLLffffffE#####
######################,;j ::;i. .::..j .,:,;iGE####
######################,;j Lj;:.,j :f; ############
######################:fj .jttjGfD::Lff . ... :############
######################:it fLjttLj,fGL,f;;ti;it############
######################;,j: . ..,iLG; ,DLLDDEDG:iW############
######################;i,t it,tjfG; :LLGfDEELjt#############
######################;iti. .ffDffLi :fLLjtttifi#############
######################DjLtj. .jLLLff. . .fLjf;iiLft#############
###################### jjtjf, :tLfLGf. :fGjLGfLLtG#############
##################### tijfLGfifjfGj tGEjLGGfjj##############
###################W iijffLGGGGLGtfjGDDjLfLLLfjt##############
##################L :ijfLGGGDDDLDGGLGEKKjLLLfjE##############
##########t::f#### ijfLGGGDGLGGGLGGDDEEKEEEK###############
#######; . ijfLLGGDGGLLLGEEEKKEKKKED###############
###### ,tfLLGGGLGGLDEEEEKKKEKEKD###############
##### tjfLGGGGfffLfEKKKKKKKKE################
###W . ttjLLGGGGGfjjLGGDKEKKEE################
### .. tjLLGGGGGGDEEKKKKEEKKK################
##j :. .tfLLDGGLLGGGDEKKEEKD#################
## .: ,tfLGGGGGGDDGDEKEEE##################
#G :. ;jfLGEDDDKEEEEKKKi.E################
# :: :tfGGEDEKKKKKEE;,:. G##############
, .:: ;tfLDDDEKKKKDL::::. W############
No no no no NO NO NO

*sniff*

I'm just not very good at ascii art copy paste it seems .... go-ahead guess anyway have some fun with it.

*sulk*
is it a a humminide?
Yes, it's a humanoid.
Batman?
A tauren rogue - you can't see it but it will still !@#$ you up.
I believe this one is also Missingno.
In a way it does resemble a pregnant Draenei ....... just sayin :/
.M
.:AMMO:
.:AMMMMMHIIIHMMM.
.... .AMMMMMMMMMMMHHHMHHMMMML:AMF"
.:MMMMMLAMMMMMMMHMMMMMMHHIHHIIIHMMMML.
"WMMMMMMMMMMMMMMMMMMH:::::HMMMMMMHII:.
.AMMMMMMMHHHMMMMMMMMMMHHHHHMMMMMMMMMAMMMHHHHL.
.MMMMMMMMMMHHMMMMMMMMHHHHMMMMMMMMMMMMMHTWMHHHHHML
.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHHHHMHMMHHHHIII:::HMHHHHMM.
.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMHHHHHHMHHHHHHIIIIIIIIHMHHHHHM.
MMMMMMMMMMMMMMMMMHHMMHHHHHIIIHHH::IIHHII:::::IHHHHHHHL
"MMMMMMMMMMMMMMMMHIIIHMMMMHHIIHHLI::IIHHHHIIIHHHHHHHHML
.MMMMMMMMMMMMMM"WMMMHHHMMMMMMMMMMMLHHHMMMMMMHHHHHHHHHHH
.MMMMMMMMMMMWWMW""YYHMMMMMMMMMMMMF""HMMMMMMMMMHHHHHHHH.
.MMMMMMMMMM W" V W"WMMMMMHHHHHHHHHH
"MMMMMMMMMM". "WHHHMH"HHHHHHL
MMMMMMMMMMF . IHHHHH.
MMMMMMMMMM . . HHHHHHH
MMMMMMMMMF. . . . HHHHHHH.
MMMMMMMMM . ,AWMMMMML. .. . . HHHHHHH.
:MMMMMMMMM". . F"' 'WM:. ,::HMMA, . . HHHHMMM
:MMMMMMMMF. . ." WH.. AMM"' " . . HHHMMMM
MMMMMMMM . . ,;AAAHHWL".. .:' HHHHHHH
MMMMMMM:. . . -MK"OTO L :I.. ...:HMA-. "HHHHHH
,:IIIILTMMMMI::. L,,,,. ::I.. .. K"OTO"ML 'HHHHHH
LHT::LIIIIMMI::. . '""'.IHH:.. .. :.,,,, ' HMMMH: HLI'
ILTT::"IIITMII::. . .IIII. . '"""" ' MMMFT:::.
HML:::WMIINMHI:::.. . .:I. . . . . ' .M"'.....I.
"HWHINWI:.'.HHII::.. .HHI .II. . . . . :M.',, ..I:
"MLI"ML': :HHII::... MMHHL ::::: . :.. .'.'.'HHTML.II:
"MMLIHHWL:IHHII::....:I:" :MHHWHI:...:W,," '':::. ..' ":.HH:II:
"MMMHITIIHHH:::::IWF" """T99"' '"" '.':II:..'.'..' I'.HHIHI'
YMMHII:IHHHH:::IT.. . . ... . . ''THHI::.'.' .;H.""."H"
HHII:MHHI"::IWWL . . . . . HH"HHHIIHHH":HWWM"
""" MMHI::HY""ML, ... . .. :" :HIIIIIILTMH"
MMHI:.' 'HL,,,,,,,,..,,,......,:" . ''::HH "HWW
'MMH:.. . 'MMML,: """MM""""MMM" .'.IH'"MH"
"MMHL.. .. "MMMMMML,MM,HMMMF . .IHM"
"MMHHL .. "MMMMMMMMMMMM" . . '.IHF'
'MMMML .. "MMMMMMMM" . .'HMF
HHHMML. .'MMF"
IHHHHHMML. .'HMF"
HHHHHHITMML. .'IF..
"HHHHHHIITML,. ..:F...
'HHHHHHHHHMMWWWWWW::"......
HHHHHHHMMMMMMF"'........
HHHHHHHHHH............
HHHHHHHH...........
HHHHIII..........
HHIII..........
HII.........
"H........
......
Looks like if you enclose your ASCII art in code blocks it will format better.
bill nye?
I'll have to try that ... Hey, that looks like the MAD Magazine kid ....
It looks like.........like.....a poorly drawn tower

Join the Conversation

Return to Forum