ชุดส่วนเสริม

World of Warcraft™: Legion™ Includes Level 100 Character Boost!

ดาวน์โหลดแบบดิจิทัล

Kingdoms will burn

The Burning Legion surges into Azeroth in countless numbers while the warlock Gul’dan seeks the hidden remains of Illidan the Betrayer—the final component in a ritual to summon the Dark Titan Sargeras. As your world crumbles beneath the invasion, you must take up ancient artifact weapons of unbridled power and forge a forbidden pact with the vengeful demon hunters of the Illidari. For only you and your accursed allies can end the Legion’s apocalyptic ambitions and prevent Azeroth from falling beneath the Great Burning Shadow.

Wield a mythic weapon

Arm yourself with an Artifact of immense power—a customizable weapon steeped in legend that only a hero of your caliber can master. As your character’s strength grows, hone your Artifact into an instrument capable of destroying the forces of the Burning Legion.

Join Illidan’s immortal army

Master the infernal rage of the legendary Demon Hunters of the Illidari, World of Warcraft’s newest hero class. Wreak Havoc, dispense Vengeance, and stalk your prey with Spectral Sight—then assume your demonic form to unleash a frenzy of devastating attacks.

Battle to Level 110

Travel to the Broken Isles in search of the Pillars of Creation, powerful relics used to shape Azeroth. Explore all-new zones as you grow in power. Traverse the shattered remnants of an ancient night elf civilization, brave the Emerald Nightmare, and descend into Helheim to face Helya, cursed ruler of the vrykul underworld.

Command the resistance

Take charge of your Order Hall, a base of operations and rallying point for heroes of your class. Strategize with your comrades, rally new recruits, and send your most trusted followers out on class-specific missions to prove your order’s might.

Boost to Level 100 instantly

Join the battle ready for action. Advance a new or existing hero to level 100, then seek out other like-minded champions to stand against the demonic hordes.

Digital Deluxe Edition

World of Warcraft™ – Illidari Felstalker Mount

Stalk the invading forces of the Burning Legion from atop their very own hounds of war with the Illidari Felstalker. Purloined from the Dread Kennels of the Legion’s High Houndmaster, these demonic beasts are eager to turn the tides against their former masters.

World of Warcraft™ Nibbles Pet

After a long day of demon slaying, summon Nibbles—a delightfully demented companion—to keep you warm by the fel fire.

Heroes of the Storm™ Felstalker Mount

Charge down the lanes of the Nexus on the back of a fierce Felstalker mount. Fitted with fangs, spikes, and everything nice, this mount is prepped and ready to take the fight to your opponents—and it includes three different skin variants.

StarCraft™ II Portraits

Take back Aiur in style with psionic-infused portraits of Illidan and Gul’dan.

Diablo™ III Wings & Helm

Complete your fel-infused look with the new Demon Hunter helm transmog.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประเภท

เกม RPG แบบเล่นพร้อมกันหลายคน

แพลตฟอร์ม

PC Mac
ความต้องการของระบบ

ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์

ภูมิภาคที่มี

สหรัฐอเมริกาและโอเชียเนีย

ภาษาที่มี

English (US), Español (AL), Português (AL), English (EU), Deutsch, Español (EU), Français, Italiano, Русский

การจัดเรตติ้งอายุ

Blood and Gore Crude Humor Mild Language Suggestive Themes Use of Alcohol Violence Online Interactions Not Rated by the ESRB