บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Added Game Time or Subscription to The Wrong Account

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 2448
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Put game time on the wrong WoW account
  • Purchased a subscription on the wrong Battle.net account

If you recently added a subscription to your account, or added game time from the Battle.net Shop, you can check if the order is eligible for a refund. If the order cannot be refunded, or you purchased your game time from a different vendor, you may need to purchase additional game time and add it to the correct account.

In very rare circumstances Customer Support can look into possible alternate solutions if contacted directly.