ในระหว่างการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค บางครั้งคุณอาจต้องถอนการติดตั้งและติดตั้งเกมอีกครั้ง โปรดทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อถอนการติดตั้งเกมผ่านแอพพพลิเคชัน Blizzard อย่างสมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อมูลของผู้เล่นจะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Blizzard และสามารถใช้ได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ที่มีไคลเอ็นต์เกมติดตั้งอยู่

Windows

 1. เปิด แอพเดสก์ท็อป Blizzard เลือกไอคอนของเกมที่คุณต้องการจะถอนการติดตั้ง เลือก แล้วเลือก ถอนการติดตั้งเกม
 2. หากต้องการติดตั้งใหม่อีกครั้ง เลือก ติดตั้ง บนแท็บเกมที่ต้องการ
การแก้ปัญหาขั้นสูง

ในบางกรณี ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก คุณอาจจะต้องถอนการติดตั้งเกมด้วยตนเอง โปรดทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. เปิด แผงควบคุม
 2. คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม
 3. คลิกขวาที่ไอคอนเกมและเลือก ถอนการติดตั้ง
 4. หากไม่พบรายชื่อเกมภายในหัวข้อ เพิ่ม/ลบโปรแกรม ให้ถอนการติดตั้งเกมด้วยตนเอง โดยการลบโฟลเดอร์ในไดเรกทอรีที่ติดตั้งเกมไว้
 5. หลังจากที่ถอนการติดตั้งแล้ว อาจมีไฟล์เกมเหลืออยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ค้นหาไฟล์ที่เกี่ยวข้องและลบไฟล์เหล่านั้น ไฟล์เหล่านี้มักอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:
  • C:\Documents and Settings\Local Settings\Temp
  • C:\Windows\Temp
  • C:\Program Files\gametitle
  • C:\Program Files (x86)\gametitle
  • C:\Program Files\Common Files\Blizzard Entertainment
  • C:\Users\Public\Games\gametitle
  • C:\Users\Public\Public Documents\Blizzard Entertainment\gametitle\
 6. ลบข้อมูลในถังขยะทั้งหมด
 1. เปิด แอพเดสก์ท็อป Blizzard เลือกไอคอนของเกมที่คุณต้องการจะถอนการติดตั้ง เลือก แล้วเลือก ถอนการติดตั้งเกม
 2. หากต้องการติดตั้งใหม่อีกครั้ง เลือก ติดตั้ง บนแท็บเกมที่ต้องการ