โฟลเดอร์หรือไฟล์ต่างๆ ของ Battle.net™ ที่ล้าสมัย เสีย หรือสูญหายไป อาจทำให้เกิดปัญหากับแอพพลิเคชันของ Battle.net และไคลเอนต์เกมได้ โปรดใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อแก้ไขปัญหา:

Windows

 1. ปิดกระบวนการต่างๆ ของ Blizzard
  1. กด Ctrl + Shift + Esc เพื่อเรียกตัวจัดการงานขึ้นมา
  2. คลิกแท็บ กระบวนการ
  3. เลือก Agent, Battle.net และกระบวนการเกมทั้งหมด แล้วคลิก จบกระบวนการ
 2. ไปยังโฟลเดอร์ที่มีไดเรกทอรี Battle.net:
  1. กด แป้น Windows+R เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เรียกใช้
  2. พิมพ์คำต่อไปนี้ในช่อง เปิด แล้วกด Enter:
   • Windows 7 / Windows 8 / Windows 10: C:\ProgramData\
 3. ลบโฟลเดอร์ Battle.net
 4. เรียกใช้ Battle.net และอัพเดตเกมเพื่อดูว่ายังพบปัญหาอยู่หรือไม่

หากยังพบข้อผิดพลาดอยู่หลังจากทำขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ปัญหานี้อาจเกิดจากโปรแกรมอื่น ลองรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ และลบโฟลเดอร์ Battle.net อีกครั้งหนึ่ง

Mac

 1. ใช้ ตัวตรวจสอบกิจกรรม เพื่อสิ้นสุดกระบวนการทั้งหมดของ Agent, Battle.net และเกม
 2. ไปที่ ตัวค้นหา คลิกที่เมนู ไป และเลือก คอมพิวเตอร์
 3. ไปที่ ไดเรกทอรี /Users/Shared/Battle.net/Agent
 4. ลบ agent.db แล้วเปิดใช้ Battle.net อีกครั้ง
 5. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้ลบโฟลเดอร์ Agent ที่อยู่ในไดเรกทอรี Battle.net และเปิดใช้ Battle.net อีกครั้ง
 6. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้กลับไปที่ไดเรกทอรี /Users/Shared และลบโฟลเดอร์ Battle.net
 7. เปิดใช้เกมโดยใช้แอพพลิเคชันเดสก์ท็อป Battle.net

หากยังพบข้อผิดพลาดอยู่หลังจากทำขั้นตอนเหล่านี้แล้ว ปัญหานี้อาจเกิดจากโปรแกรมอื่น ลองรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ และลบโฟลเดอร์ Battle.net อีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ: ขั้นตอนต่างๆ ข้างตนอาจทำให้ Battle.net ลืมตำแหน่งที่ติดตั้งเกม หากระบบไม่สามารถหาเกมของคุณได้ คุณจะเห็นคำว่า ติดตั้ง บนแท็บเกม Battle.net แทนคำว่า เล่น หากต้องการค้นหาการติดตั้งของคุณ ให้คลิก ระบุตำแหน่งเกมนี้ หรือเรียกใช้ตัวเปิดเกม