เกมของ Blizzard นำเสนอความสนุกและความปลอดภัยในการโต้ตอบกับผู้เล่นอื่นในโลกของเกมที่หลากหลาย เราสนับสนุนให้ผู้เล่นร่วมมือและแข่งขันกันภายในเกม แต่การก้าวล่วงไปสู่การดูหมิ่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยเด็ดขาด หากพบผู้เล่นที่ฝ่าฝืนนโยบายด้านล่าง ควรรายงานพฤติกรรมดังกล่าวให้ระบบทราบ

การสื่อสาร

เมื่อเข้าร่วมการสื่อสารประเภทใดก็ตาม (แชท การสื่อสารผ่านเสียง การค้นหากลุ่ม) คุณจะต้องรับผิดชอบในการแสดงออกของคุณ คุณจะต้องไม่ใช้ภาษาที่รุนแรงหรือหยาบคายต่อผู้อื่น

การพูดให้เกิดความเกลียดชังและการใช้ภาษาที่เป็นการเลือกปฏิบัตินั้นไม่เหมาะสม เช่นเดียวกับภาษาที่ลามกหรือเป็นการก่อกวน การข่มขู่หรือคุกคามผู้เล่นคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ในทุกกรณีไม่ว่าจะใช้ภาษาใดก็ตาม การฝ่าฝืนมาตรฐานเหล่านี้จะส่งผลให้ถูกระงับบัญชี การฝ่าฝืนที่ร้ายแรงยิ่งขึ้นหรือการฝ่าฝืนซ้ำจะส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์ที่มากขึ้น

การตั้งชื่อ

การตั้งชื่อต้องเป็นไปตามกฎที่วางไว้ข้างต้น ชื่อใดๆ ที่ผู้เล่นสามารถกำหนดได้เอง เช่น ชื่อผู้เล่น BattleTags และชื่อกิลด์ จะต้องใช้ภาษาที่เหมาะสมและไม่ก้าวร้าว ชื่อใดๆ ที่ฝ่าฝืนมาตรฐานของเราจะถูกเปลี่ยน และอาจมีการกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับบัญชีที่กระทำผิดโดยเป็นไปตามดุลยพินิจของเรา

โปรดทราบว่าชื่อที่ยอมรับได้นั้นจะกำหนดโดยรายงานผู้เล่นและการตัดสินใจของ Blizzard และเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ Role-Playing อาจมีมาตรฐานที่แตกต่างกันสำหรับการใช้ชื่อที่เหมาะสมสำหรับเกม

การโกง

คุณจะต้องรับผิดชอบในการแสดงออกแทนตัวคุณและบัญชีของคุณในโลกภายในเกม การโกงใดๆ จะต้องได้รับบทลงโทษในทันที การใช้โปรแกรมของบุคคลภายนอกในการควบคุมส่วนประกอบใดๆ ของเกมโดยอัตโนมัติ การแสวงหาประโยชน์จากบั๊ก หรือการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ไม่ยุติธรรมนั้นถือว่าเป็นการโกง

การแสวงหาประโยชน์จากผู้เล่นรายอื่นก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนที่ร้ายแรงเท่าๆ กัน การหลอกลวง การใช้บัญชีร่วมกัน การค้าการชนะ และสิ่งอื่นใดที่อาจบั่นทอนประสบการณ์ในการเล่นเกมของผู้เล่นรายอื่นจะต้องรับโทษขั้นรุนแรง

หากคุณไม่แน่ใจว่าการกระทำของคุณละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรมนี้หรือไม่ โปรดพิจารณาการกระทำของคุณอีกครั้ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีที่กระทำผิดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เกมของ Blizzard เป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานสำหรับผู้เล่นทุกคน