บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

How to Link Your Console and Blizzard Accounts

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 75885
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • How do I link my Xbox Live account to my Blizzard account?
  • How do I link my Playstation Network account to my Blizzard account?
  • How do I link my Nintendo Switch account to my Blizzard account?

Blizzard Site

To link your console and Blizzard accounts, log in to your Connections in your Account Management page and click the Connect button next to the console you want to link. This will send you to your console's website.

In-Game

To link from in-game in Overwatch:

  1. In Options, select the Link Accounts tab
  2. Click Link Account (this opens a browser)
  3. Log in with your Blizzard account
    • If you don't have a Blizzard account, click on Create a Free Blizzard Account
  4. Accept the permissions to the Blizzard app and click Continue to complete the connection

It is not possible to link from in-game in Diablo III.

Limitations

A Blizzard account can be linked to one Xbox Live, one Playstation Network, and one Nintendo account. It is not possible to link the same console account to multiple Blizzard accounts.

You can unlink accounts at any time.