การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับไมโครโฟนสามารถป้องกันไม่ให้โปรแกรมการสนทนาด้วยเสียงของเราสามารถเข้าถึงไมโครโฟนหรือชุดหูฟังของคุณได้ การอัพเดต Windows ล่าสุดอาจปิดใช้งานการตั้งค่านี้ วิธีอนุญาตให้แอพเข้าถึงไมโครโฟนของคุณ:

  1. เปิด เมนูเริ่ม (Start Menu)
  2. คลิก การตั้งค่า (Settings)
  3. คลิก ความเป็นส่วนตัว (Privacy)
  4. คลิก ไมโครโฟน (Microphone)
  5. สลับตัวเลือก  อนุญาตให้แอพเข้าถึงไมโครโฟนของคุณ (Let apps use my microphone) ให้เป็น เปิด (On)