บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Shadowlands Free Migrations - Active Auction Error

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 278124
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

The character has active auctions. Please cancel them and try again.

Our developers have fixed the issue that was causing this problem and we apologize for the inconvenience caused. You can start the free migration transfer after cancelling running auctions and removing the mail from the mailbox.

If you discover a new issue, please submit a new Bug Report.

Note: Bugs submitted in-game do not receive a personal response. Instead, they'll be directed to the teams responsible for addressing them.