บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Do I Qualify for the Free 6-Month Subscription Rewards

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 283409
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Do I qualify for the free Baby Murloc backpack transmog?
  • Will I get the Imp in a Ball based on my subscription?

To earn the current free rewards, you must purchase a six-month subscription from the Battle.net Shop. No other options of adding game time to an account will grant the rewards.

If you are already on an existing 6-month subscription with a future renewal date, you will automatically receive the reward as a gift that you need to claim in the Battle.net App. The current promotion is the Baby Murloc Satch-Shells transmog: you will receive the Baby Murloc Satch-Shells transmog and Imp-in-a-Ball at no additional charge, no later than December 2, 2021 (must be redeemed by June 30, 2022).

Customer Support cannot grant rewards from earlier promotions. However, you can buy most of these rewards separately in the Battle.net Shop. Please note that the Imp in a Ball cannot be purchased.