บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Did Not Get Dusklight Razorwing Mount

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 291706
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I turned in my 6 eggs but did not get the Dusklight Razorwing mount.
  • I played the event I know from the PTR and I turned in my eggs but did not get the mount.

There are currently no known issues with this content.

Customer Service is unable to provide game hints for secret content. Please see fan sites, the official forums, or secret finding communities for assistance.