บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Moving World of Warcraft Game Account

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 100798
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Need to move World of Warcraft account to a new Battle.net account.

We only move game accounts to consolidate Battle.net accounts. For more information see our Combine Battle.net Account article.