บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Moving World of Warcraft Game Account

อัพเดตแล้ว: 5 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 100798
สินค้า:

ปัญหาทั่วไป

Need to move World of Warcraft account to a new Battle.net account.

You cannot move a World of Warcraft account from one Battle.net account to another, or merge two World of Warcraft accounts into a single account.

If you own more than one Battle.net account and you'd like to play or chat on several accounts at the same time, you can turn on the option to run more than one Battle.net App at the same time in the App Settings:

  1. Open the Battle.net desktop app.
  2. Click the Blizzard icon in the upper-left corner and select Settings.
  3. Under the General tab, tick the Allow multiple instances of Battle.net box
  4. Click Done.