บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Moving World of Warcraft Game Account

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 100798
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Need to move World of Warcraft account to a new Blizzard account.

We only move game accounts to consolidate Blizzard accounts. For more information see our Combine Blizzard Account article.

Note: While we may assist in consolidating Blizzard accounts, moving a World of Warcraft account with an active Recruit a Friend link, will break the link. You will be unable to re-establish the link or have the account be recruited. Customer Support cannot assist once the link is broken.