ก่อนที่คุณจะทำการสมัครเพื่อเข้าร่วมทัวร์นาเม้นต์อย่างเป็นทางการ คุณควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการตั้งค่าบัญชี Blizzard ของคุณอย่างถูกต้อง:

1. กรุณาใช้อีเมลที่คุณสามารถตรวจเช็คได้เป็นประจำ ทีมงานอาจจะมีการส่งการเปลี่ยนแปลงของตาราง คำขอยืนยันตัวตน หรือ การติดต่อสื่อสารที่สำคัญไปยังอีเมลของคุณ กรุณาเปลี่ยนอีเมลของคุณหากจำเป็น! 
2. กรุณากรอกชื่อและนามสกุลจริงพร้อมกับที่อยู่ปัจจุบันในข้อมูลหลักในการติดต่อของคุณ ถ้าหากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง คุณอาจจะไม่สามารถรับเงินรางวัล หรือรางวัลได้ 
3. กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารยืนยันตัวตนที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่คุณได้ลงทะเบียนไว้อยู่ในมือของคุณ โดยอาจจะเป็นหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ออกโดยรัฐบาล ถ้าหากคุณไม่มีเอกสารดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบถึงเงื่อนไขคุณสมบัติของคุณในการเข้าร่วมการแข่งขันหรือเงื่อนไขในการรับรางวัล โดยการเปลี่ยนแปลงประเทศที่คุณลงทะเบียนไว้ในบัญชี คุณจะต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนพร้อมกับเอกสารยืนยันตัวตน

บางเกมและกิจกรรมอาจจะมีเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้น กรุณาตรวจเช็คประกาศอย่างเป็นทางการในเกมที่คุณเล่น เนื่องจากรายละเอียดเพิ่มเติมจะอธิบายอยู่ในนั้น