บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Unlocking Your Class Mount

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 102814
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I completed the Pathfinder achievement, how do I get my mount?
  • Where is my class mount?
  • What do I need to do for my class mount?

With the release of patch 9.1.5, you only need to complete the achievement "Breaching the Tomb" on one character across the entire account. Once you have the achievement on one character, you will need to complete the Legion campaign on each individual character you wish to obtain the mount on.

High level characters may need to enable tracking of Trivial Quests to see the Legionfall campaign quests:

  1. Click on the Magnifying Glass icon next to the in-game Minimap
  2. Make sure Trivial Quests is checked

For more information, visit Wowhead's Guide to Class Mounts.