บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Start Mage Tower Artifact Challenge

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 104598
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I can't pick up the quest for the Mage Tower challenge at Deliverance Point

Since Battle for Azeroth, this quest chain is no longer available. These appearances can no longer be acquired.