บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Several Relinquished Tokens Created Same Item

อัพเดตแล้ว: 1 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 104644
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I got several Relinquished Azerite Chest tokens and they all gave me the same item
  • I got the same item from my Relinquished Azerite Shoulders twice in a row

The pool of items that the randomized Relinquished tokens draw from is limited, which means that there is a high chance you will get the same item multiple times if you purchase these tokens. This is not a bug.

If you are targeting a specific item, there is an option to buy specific Titan Residuum items from the Azerite vendor.

Customer Support cannot swap items purchased from these tokens.