บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Start Battle for Azsuna

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 105027
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Abandoned Battle for Azsuna and cannot pick it up again.
  • The queue for the Battle of Aszuna scenario is not popping.
  • Disconnected during the scenario and now cannot start it again.
  • The quest, Battle for Azsuna shows available but nothing happens when I go there.

You can only start the Battle for Aszuna if there is an active Invasion in the zone and Assault on Aszuna is complete. If the assault is over, you need to wait until the next one starts before this quest is available.

If you are waiting in a queue for the scenario and it will not start, try forming a group before queueing.

For more information on the Legion Assaults, see the Wowhead Legion Assault Guide.