บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Boosted Character is Locked Due to a Billing Issue

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 10525
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • How do I unlock a locked character?
  • One of my characters is locked due to a chargeback.

This error message indicates that the order associated to the boosted character was refunded or charged back. You can verify this on your Transaction History.

To unlock the character, you need to purchase a new character boost from the World of Warcraft in-game shop.

After your purchase is complete, click the lock next to your character to apply the boost and this will automatically unlock it.