บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Join Guild

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 10535
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Cannot join a guild
  • Error message says already in a guild
  • I can't see guild invites

Limitations

Guilds have a maximum member-count of 1000 characters. You will be unable to join a guild at this limit. Ask the Guild Leader or a Guild Officer to make room for you if the Guild is currently full. You also cannot join a guild if your account is silenced.

You will only be able to join a guild if it is on the same realm (or connected realm) as your character.

  1. Open the Game Menu (default Escape key)
  2. Click the Interface button
  3. Select the Social submenu
  4. Make sure Block Guild Invites is unchecked
  5. Click the Okay button

Recent Character Transfers

If you can't join a guild after completing a character transfer and have verified you are on the same server as the guild you are trying to join, contact Customer Support for assistance.