บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Error - Please Clear the Mail from this Character's Mailbox

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 10567
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Want to transfer my character but I have mail on it and no game-time to clear it
  • I cannot change my character's faction, I receive an error that I have mail 
  • I emptied my mailbox but I still get this error when trying to transfer

This error occurs when trying to transfer or change the faction of a character that has mail. To fix this issue, you must log into the character and make sure you collect everything from the mailbox, then try again.