บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Error - Please Clear the Mail from this Character's Mailbox

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 10567
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Want to transfer my character but I have mail on it and no game-time to clear it
  • I cannot change my character's faction, I receive an error that I have mail 
  • I emptied my mailbox but I still get this error when trying to transfer

This error occurs when trying to transfer or change the faction of a character that has mail. To fix this issue, you must log into the character and make sure you collect everything from the mailbox, then try again. 

If you are not seeing any mail it is possible to have hidden messages from blocked sources.  Removing the block will allow you to see and clear the message.