บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't See Legion Invasion Quest

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 105852
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • No invasion world quests appear on the world map, nor am I able complete any by visiting quest locations.
  • Cannot see invasion world quests the area on which the invasion appears is blank
  • I was trying to do the legion invasion in Val'sharah but none of the legion world quests showed up
  • Do Legion invasion/assault require level 110

In order to unlock the invasions, you need to have completed the quest Uniting the Isles on at least one character. This will unlock World Quests for the other characters on your account, allowing characters level 39 and above to complete Legion Invasions.

These quests cannot be completed as part of a raid group.