บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Character Stuck in Combat

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 10621
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Character stuck in combat
  • Cannot do anything since the character is stuck in battle

To remove yourself from combat, we recommend the following:

  1. Use any class abilities which force you out of combat
    • Example - Rogue's Vanish, Hunter's Feign Death, Mage's Invisibility
  2. Get your character killed by enemy mobs, or by jumping down from a very high point
  3. Try using your hearthstone
  4. Close the game client for 5-10 minutes

If you notice that your character is stuck in combat often, reset the user interface. If the issue persists, contact us.