บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Physical Authenticator - Invalid Authenticator Code

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 10626
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Oops! This needs your attention: Invalid authenticator code
  • When I enter the code of my physical authenticator on the web page it says it's incorrect

If you get an error when entering the code of your physical Authenticator:

  1. Make sure you entered the Blizzard Battle.net account email and password correctly
  2. Try resetting your password

If you still can't log in, the battery of your Physical Authenticator may have depleted, causing the timing of your device to go out of sync. Please contact us.