บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Want to Swap Email Addresses Between Two Battle.net Accounts

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 106662
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • I have two accounts, can you switch the email addresses between both?
  • I need help moving email A to account B and email B to account A

You can update your email in Battle.net Account Management. To swap two emails, you will need a third/extra email address. Update the first account to the extra email in order to free up the original email for use on your second account.