บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Error When Restoring a Character

อัพเดตแล้ว: 2 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 10667
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Cannot recover my deleted Demon Hunter
  • Error: "There was a problem restoring your deleted character. Please try again later." 

You will receive an error if you have the maximum number of characters allowed.

Across all realms, you can have a maximum of 50 characters per World of Warcraft account and realm type: 50 in Modern WoW, 50 in WoW Classic Era, and 50 in Burning Crusade Classic.

In addition, in WoW Classic and Burning Crusade Classic, you can have a maximum of 10 character per realm and, on a PvP realm, you cannot create a character if you already have in it a character of the opposing faction.

WoW Classic Clones that you haven’t activated count against your total. You can delete clones as any other character.