บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Undelete Character - Name In Use

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 106784
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I receive a the error: "You already have an active character with that name. You can't restore this character at this time."

The character undelete function will fail if the deleted character's name is taken by an active character. There are two options to work around this issue:

  • Rename the active character that has the desired name
  • Delete the active character that has the desired name

After the deleted character's name is no longer in use, you will be able to undelete the character like normal.