บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Undelete Character - Name In Use

อัพเดตแล้ว: 1 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 106784
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

I receive a "Name in use" error when trying to undelete my character.

The character undelete function will fail if the deleted character's name is taken by an active character. There are two options to work around this issue:

  • Rename the active character that has the desired name
  • Delete the active character that has the desired name
After the deleted character's name is no longer in use, you will be able to undelete the character like normal.