บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Transmogrify Classic PvP Gear

อัพเดตแล้ว: 3 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 10702
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • How do I transmog my gear with the Grand Marshal set?
  • How do I unlock the old PvP gear?

You must have earned one of the following titles to use the original level 60 PvP gear appearances for transmogrification.

Note: These achievements are character-specific.

If a character has earned the required achievement, they will be eligible to purchase Replica quality items from specialized vendors in Area 52:

Non-Replica level 60 PvP gear available in faction capitals cannot be used for transmogrification.