บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Chose Wrong Name After Character Service

อัพเดตแล้ว: 1 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 10708
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Misspelled name after a transfer
  • Forgot to change the name after a faction change
  • Typo in name after purchasing a name change

We do not provide free name changes after a character service has been completed. However, we may be able to correct simple mistakes if contacted immediately after a character service is completed. Contact Us to see if we can make such an exception.