บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Chose Wrong Name After Character Service

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 10708
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Misspelled name after a transfer
  • Forgot to change the name after a faction change
  • Typo in name after purchasing a name change

Generally, all sales of Blizzard products are final and Customer Support does not assist with mistakes. If we are contacted immediately after a mistake is made, contact us and we will review your account to see if we can make an exception.