บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Boku Payment Stuck in Pending

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 108562
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Stuck at pending when using Boku.
  • Boku payment failed for no reason.
  • Can't get past the "Payment in progress" screen when paying by phone

If your Boku payment gets stuck at a pending status screen or switches to a failed status without more information, the price of item is above the limit your carrier or country allows. Use a different payment method or contact your carrier for more information.