บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Character Not Found Error

อัพเดตแล้ว: 2 อาทิตย์ ก่อน
รหัสบทความ: 108907
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Character not found

This error can occur when the game client is having trouble communicating with the realm server. Try these steps to resolve it:

  1. Login to another character on the same realm.
  2. Create a new character on the realm and login.
  3. Exit World of Warcraft completely and relaunch it.
  4. Restart the Blizzard desktop app to clear any stalled Agent processes.
  5. Restart your computer to resolve problems caused by programs and services running in the background.
  6. Resolve connection issues by following the steps on our support article.

Tried everything here?

If you have tried these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forums or contact us.