บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Want to Cancel a Refund

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 10912
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Changed mind about refunding order 
  • Can you please cancel the refund?

It is not possible to cancel a refund in progress.