ข้อผิดพลาด BLZ51901023

อัพเดตแล้ว: 8 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 110008

ปัญหาทั่วไป

คุณถูกตัดการเชื่อมต่อ
รหัสข้อผิดพลาด: BLZ51901023

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการ Blizzard อยู่ในช่วงปิดปรับปรุง แต่บางครั้งอาจเกิดจากปัญหาการเชื่อมต่อ

  1. โปรดลองรีเซ็ตอุปกรณ์เครือข่ายของคุณ
  2. หากคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อไร้สาย โปรดเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อกำจัดปัญหาการเชื่อมต่อ
  3. เลิกใช้และเปลี่ยน IP ของคุณใหม่ แล้วล้างค่า DNS ของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของเครือข่าย
  4. อัพเดตหรือถอนการติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเป็นการชั่วคราว เพราะโปรแกรมเหล่านี้อาจระบุผิดพลาดว่าโมดูลเข้าสู่ระบบเป็นภัยคุกคามความปลอดภัย
  5. ปิดแอพพลิเคชันอื่นๆ ทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของซอฟต์แวร์และเพิ่มทรัพยากร
  6. อัพเดตไดรเวอร์ของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันได้
หากคุณยังคงประสบปัญหา โปรด ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า