บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Requesting Free Items, Products, Games, or Services

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 11008
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Can I have a free name change / race change / transfer?
  • I can't afford to buy the game, can you give it to me for free?
  • It's my birthday, can I have a present?

Customer Support cannot provide free games, services, or in-game items.

For the latest information on official promotions or sales, please keep an eye on our forums, Blizzard News, and Twitter.