การแจ้งรายงาน Fireside Gathering

อัพเดตแล้ว: 3 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 110479
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

1. ค้นหา Fireside Gathering ในหน้าเว็บไซต์ของเรา
2. หลังจากค้นหาเจอ เลื่อนลงไปยังล่างสุดของหน้าเพจ ภายใต้คำแนะนำ และเลือกแจ้งรายงาน
3. โปรดเลือกเหตุผลที่เหมาะสมสำหรับการรายงานในครั้งนี้
4. พิมพ์คำอธิบายและเลือกแจ้งรายงานกิจกรรม