บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Reporting a Fireside Gathering

อัพเดตแล้ว: 6 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 110479
เกมที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Host didn't show up
  • This event is a scam
  • Event is happening on someone's private property

  1. Search for the Fireside Gathering on our website
  2. Once located, scroll to the bottom of the page, beneath the directions, and click Report it
  3. Select the appropriate reason for the report
  4. Type in a description and then click Report Event