บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Can't Delete Character Due to WoW Token Error

อัพเดตแล้ว: 2 ปี ก่อน
รหัสบทความ: 11069
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

Error: This character cannot be deleted while a WoW Token is in their inventory, mailbox, or on the auction house.

If you purchased a WoW Token with gold, you must log in and consume the WoW Token before deleting the character.

If you purchased a WoW Token with real money, you must sell it on the Auction House and collect your gold before deleting the character. 
 

If you do not have any WoW Token and you still receive this error, log into your character for a few minutes. This should refresh it and allow it to be deleted. If you can't log into the character, contact us.