บทความนี้ยังไม่มีการแปล
ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้านล่าง

Diablo II (2000) Error 25

อัพเดตแล้ว: 7 เดือน ก่อน
รหัสบทความ: 110736
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:

ปัญหาทั่วไป

  • Cannot launch Diablo II, I receive a critical error: error 25
  • Error: "A critical error has occurred while initializing Direct3D."

To resolve this error, you can:

  1. Run the game on Windowed Mode
    • Right-click the Diablo II icon and click Properties
    • Click the Shortcut tab
    • Add -w to the end of the Target. For example: "C:\DiabloII\Diablo II.exe" -w
  2. Run the game in Administrator Mode

Tried everything here?

If you have tried all of these steps and still require assistance, please visit our Technical Support Forum or contact us.